Våre folkevalgte

Bildet viser gruppa som deltok på konstituerende møte 1.oktober 2023 på Holt gård. Bak fra venstre: Astrid Evju, Markus Stuestøl, Åge Henriksen, Roar Lefsaker, Torsten Starkloff og Monika Thollefsen. Foran fra venstre: Ella Bjelke, Benjamin Myklebust Rød, Julie Estdahl Stuestøl og Anastasiia Smyk.
Bildet viser gruppa som deltok på konstituerende møte 1.oktober 2023 på Holt gård. Bak fra venstre: Astrid Evju, Markus Stuestøl, Åge Henriksen, Roar Lefsaker, Torsten Starkloff og Monika Thollefsen. Foran fra venstre: Ella Bjelke, Benjamin Myklebust Rød, Julie Estdahl Stuestøl og Anastasiia Smyk.

Ved kommunevalget i 2023 fikk MDG 4,1 prosent av stemmene i Tønsberg og dermed to representanter i kommunestyret. I tillegg har vi flere folkevalgte i hovedutvalgene.

Julie Estdahl Stuestøl

Julie har vært folkevalgt i Tønsberg siden 2019, og er gruppeleder og kommunestyrerepresentant. Hun har også plass i Kommuneplanutvalget, Økonomiplanutvalget, Valgstyret og Valgutvalget.

Julie bor på Ringshaug med mann og to barn, er utdannet kriminolog, og jobber med virksomhetsstyring i politiet.

Etter mange års bakgrunn fra samfunnsikkerhet og beredskap var de stadig mer synlige konsekvensene av klimaendringene som førte Julie inn i politikken, og som motivere henne til å bidra i å skape et godt Tønsbergsamfunn innenfor planetens tålegrenser. Og for at både næringslivet, landbruket, frivilligheten og innbyggere blir med på dugnaden om å bremse klima- og naturkrisa.

I tillegg til å sikre en trygg fremtid for barna våre, brenner Julie for å sikre barn en god oppvekst her og nå. Gjennom nok tid og rom til fri lek, nok trygge voksenpersoner i barnehage og skole, trafikksikre skoleveier og naturopplevelser i nærmiljøet.


Kontakt: julie.estdahl.stuestol@mdg.no, 932 11 265

Benjamin Myklebust Rød

Benjamin Myklebust Rød bor på Råel med kone og to barn. Han er en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig utdanning og er elektroingeniør. Han jobber som klimarådgiver i Horten kommune, og har fra 2022 sittet i Utvalg for miljø, teknikk og næring.

Benjamin er første vara til kommunestyret og gruppenestleder.

Benjamin er opptatt av bærekraftig utvikling for en levende og hyggelig by som prioriterer gående og syklende.
Han er opptatt av trygg og sunn mat som tar bare på både de som spiser maten, de som produserer den, og jorda den dyrkes i.

Kontakt: benjamin.myklebust.rod@gmail.com

Roar Lefsaker

Roar er fast representant i kommunestyret og medlem av Utvalg for kultur, idrett og folkehelse.

Han har utdanning og erfaring fra landbruk, kommunikasjon og pedagogikk. Og driver i dag Holt Gård sammen med flere. En småskala økologisk gård med hagebruk, husdyr, videreforedling, cafe, gårdsbesøk m.m.

Levende jord, mangfold, handle lokalt og tenke globalt er stikkord for Roars engasjement. Han ønsker at grøntsektoren i kommunen kan gå over til mer økologisk og mangfoldig drift. Og har en visjon om at alle barn skal få et nært forhold til jord og mat. Alle barnehager og skoler i Tønsberg kommune bør etablere skolehage i skolegården, eller i nærheten av skolen hvor læring, erfaring og høsting kan foregå. Fra hånd til munn og jord til bord.Sosial "bærekraft" ved at alle skal ha en lønn eller trygd å leve av er også viktig for Roar.

Kontakt: roar.lefsaker@tonsberg.kommune.no

Ella Bjelke Ella Bjelke

Ella er medlem av Utvalg for helse, mestring og velferd og 2. vara til kommunestyret.

Ella studerer Statsvitenskap på Universitet i Oslo. Selv om Ella er student i Oslo er hun motivert til å bidra til å gjøre hjembyen hennes til et bedre sted. Hun har vokst opp på Solvang og nå bor familien på Kaldnes.

Ella brenner for ungt engasjement rundt klimakrisen, og at Tønsbergs lokalpolitikk skal gi innbyggerne håp om nedbremsingen av klimaendringene. Hun er også opptatt av at kommunen skal ha gode helsetilbud, med spesielt fokus på tilbud rundt psykisk helsehjelp, og ønsker å gjennom utvalgsplassen kunne jobbe mer med dette.

Kontakt: ella.bjelke@tonsberg.kommune.no

Våre øvrige gruppemedlemmene er varaer i disse utvalgene:
Utvalg for oppvekst og opplæring: Markus Stuestøl og Monika Thollefsen
Kultur, idrett og folkehelse: Marie Hernes Rød
Utvalg for mestring, helse og velferd: Astrid Evju Utvalg for miljø, teknikk og næring: Torsten Starkloff
Kontrollutvalget: Åge Henriksen

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere en sak!