Samarbeidsplattform posisjonen 2019-2023

MDG sitter i posisjon i Tønsberg sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Hva vi har blitt enige med samarbeidspartiene om kan dere lese i vår felles politiske plattform.

Politisk plattform Ap, Sp, Krf og MDG 2019