Styret

september 3, 2018

Styret i MDG Tønsberg i 2018 er: 

Marie Hernes – leder
Kjell Anders Lier – kasserer
Terje Olsen – styremedlem
Michael Aa Hansen – styremedlem