Styret i Tønsberg MDG

Fotocredit: Odd-Erik Helgesen

På årsmøtet 10. februar 2020 ble det valgt nytt styre i Tønsberg MDG. Fra venstre: Terje Heggem, Henrik Gimle Holm, Ellen Sjong, Markus A. Stuestøl, Julie E. Stuestøl, Ingrid-Kristin Værnes og Kjell Anders Lier. Nina Brodahl var ikke tilstede da bildet ble tatt.

MARKUS A. STUESTØL
Styreleder
markus.stuestol@gmail.com
936 24 458

ELLEN SJONG
Nestleder
sjongellen@gmail.com
934 51 107

JULIE ESTDAHL STUESTØL
Sekretær
julie.estdahl.stuestol@gmail.com
932 11 265

NINA BRODAHL
Styremedlem
ninabrodahl@outlook.com
452 38 670

TERJE HEGGEM
Styremedlem
terje.heggem@sf-nett.no
917 17 330

KJELL ANDERS LIER
Styremedlem
kjellalier@gmail.com
473 60 466

INGRID-KRISTIN VÆRNES
Varamedlem