Styret i Tønsberg MDG

Fotocredit: Ellen Sjong

ELLEN SJONG
Styreleder
sjongellen@gmail.com
93451107

TERJE HEGGEM
Sekretær
terje.heggem@sf-nett.no
91717330

ØYVIND WETTELAND
Kasserer
ow@zenzor.no
92860613

LISA MARIA BØEN FALKENBERG
lisamariaboen@gmail.com
92499019

KJELL ANDERS LIER
Styremedlem
kjellalier@gmail.com
473 60 466

INGRID-KRISTIN VÆRNES
ingridkristinvernes@hotmail.com
92812731

BENJAMIN MYKLEBUST RØD
benjamin.myklebust@gmail.com
90880531