Bildet viser gruppa som deltok på konstituerende møte 1.oktober 2023 på Holt gård. Bak fra venstre: Astrid Evju, Markus Stuestøl, Åge Henriksen, Roar Lefsaker, Torsten Starkloff og Monika Thollefsen. Foran fra venstre: Ella Bjelke, Benjamin Myklebust Rød, Julie Estdahl Stuestøl og Anastasiia Smyk.
Fotocredit:

Tønsberg MDGs nye kommune-styregruppe 2023-2027

januar 21, 2024

Da MDG fikk 4.1% av stemmene ved kommunevalget i Tønsberg, samtidig som kommunestyret ble redusert i antall representanter, gikk MDG fra fire til to plasser i kommunestyret september 2023.

Disse innehar Roar Lefsaker og Julie Estdahl Stuestøl. Julie er gjenvalgt som gruppeleder og Benjamin Myklebust Rød er gruppenestleder og 1. vara til kommunestyret.

Etter noe sondering etter valget besluttet Tønsberg MDG å inngå et valgteknisk samarbeid med Senterpartiet, som innebærer at våre to partier til sammen har en representant i hvert utvalg og felles varaliste. 

Mange av de som stod på MDGs liste til valget og deltok i valgkampen har et sterkt engasjementet for å skape grønn endring og gjennomslag i lokalpolitikken i Tønsberg, og sa ja til å delt aktivt i den nye gruppa. Tross færre plasser i kommunestyret og opposisjonsplass har vi derfor nå en større gruppe og totalt flere navn enn i forrige periode på listen over representanter og varaer til hovedutvalgene:

Roar sitter i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse der Marie er vara, Ella i Utvalg for mestring, helse og velferd der Astrid er vara og Benjamin i Utvalg for miljø, teknikk og næring der Torsten er vara. Markus og Monika er varaer til Utvalg for oppvekst og opplæring, Åge er vara til Kontrollutvalget og Anastiasiia er 6. vara til kommunestyret og medlem av Innvandrerrådet. Som gruppeleder har Julie plass i Kommuneplanutvalget, Økonomiplanutvalget, Valgstyret og Valgutvalget, og hun har varaplass i Formannskapet, Administrasjonsutvalget og Utvalg for plan og bygg.