Fotocredit: Ellen Sjong

Nytt styre i Tønsberg MDG

Tirsdag 26. januar hadde Miljøpartiet De Grønne Tønsberg årsmøte. Under dette møtet ble det valgt ny leder og nytt styre. Markus Stuestøl, Nina Brodahl og Julie Estdahl Stuestøl gikk ut av styret til fordel for andre oppgaver i partiet. Øyvind Wetteland, Lisa Maria Bøen Falkenberg og Benjamin Myklebust Rød er nye, mens Ingrid-Kristin Værnes fortsetter som styremedlem. Terje Heggem fortsetter i ny rolle som sekretær og Ellen Sjong har overtatt lederjobben.  Kjell Anders Lier møter på styremøtene som gruppeleder og talsperson for MDG i kommunestyret.

Styreoppgavene for et lokallag i vekst og i et lokalsamfunn med kraftige utfordringer både for miljøet og det sosiale samfunnet, er store. Selv om MDG i Tønsberg har lykkes i å få sine forslag om klimaregnskap og klimarådgiver igjennom i kommunestyret, betyr ikke det at arbeidet med 60 % kutt av klimagasser i kommunen går av seg selv.  MDG ser det som sin oppgave framover å få Tønsberg kommune til å være en hovedaktør i å stimulere til et reelt og rettferdig grønt skifte i samarbeid med næringsliv og befolkning. Vi må ta vår del av utfordringene vi står i globalt ved å handle lokalt, og ved at det skal være lett å velge rett!

I tillegg går vi inn i et valgår der en større gruppe MDG-representanter på Stortinget vil kunne gjøre en viktig forskjell for mennesker og miljø. Målet for Tønsberg MDG er å få Vestfolds førstekandidat, Harald Moskvil, inn på Stortinget. Det vil kreve åtte prosent av stemmene i fylket.

Kontaktinfo til styret finner du her

april 16, 2020