Kandidater til kommunevalget 2019

1. Kjell Anders Lier (42)

1. KJELL ANDERS LIER

Kjell Anders Lier jobber som gartner/vaktmester på Jarlsberg hovedgård og bor på gården sammen med sin kone Siri og 3 katter. Kjell Anders stiller til valg for å ta Tønsberg kommune gjennom det helt nødvendige grønne skiftet og samtidig gjøre kommunen til en av landets beste steder å bo. Han er opptatt av grønn by- og stedsutvikling hvor man tenker både på mennesker og miljø når vi sammen skal forme Tønsbergs fremtid.

Kulturarven er viktig for Kjell Anders og han vil fortsette å jobbe for å bevare Tønsbergs sjel som Norges eldste by, bevare de gamle trehusene og fremme distriktets rike historie. Han er levende opptatt av det biologiske mangfoldet og vil kjempe for giftfrie kommunale grøntarealer som spiller på lag med naturen ved å anlegge blomsterenger, åpne bekkeløp og sørge for at det velges insektsvennlige planter i blomsterbedene i kommunen vår.

2. Nina Brodahl (39)

2. NINA BRODAHL

Nina jobber som revisor og er bosatt på Vear/Bjellandåsen. Det viktigste for Nina er at alle barn skal få en trygg og god oppvekst med like vilkår og mye glede, det innebærer blant annet trygge skoleveier, leksefri skole og gratis fritidstilbud. Hun er også opptatt av å redusere forskjellene mellom fattig og rik. Nina stiller til valg for De Grønne fordi hun ønsker at barn skal få en oppvekst med natur og aktivitet, og hvor de fremdeles har en planet å leve på når de blir voksne.

3. Ulf Lund Halvorsen (56)

3. ULF LUND HALVORSEN
Ulf er gift, har to barn og jobber som fagansvarlig i DNB. Han brenner for at klimakampen også skal tas lokalt og mener kommunene er nøkkelen til suksess og holdningsendringer. Ulf ønsker at innbyggerne i Tønsberg skal ha mulighet til å få hverdagen til å gå opp så miljøvennlig som mulig, og mener trygge lokalsamfunn er et krav for at vi skal trives.

Ulf er også opptatt av næringspolitikk, og mener den er viktig i prosessen med å avvikle oljenæringen. Skal det skapes nye, grønne jobber der hvor folk bor må det også tilrettelegges for det. Han mener at Nye Tønsberg har alle muligheter til å lykkes med det grønne skiftet, men vi må ta de rette grepene nå. Den nye kommunen må bygges på solidaritet med mennesker og miljø.

4. Bjørn Halvard Berget (49)

4. BJØRN HALVARD BERGET

Bjørn Halvard har vært leder i videregående skole i over 20 år og brenner for vern av klimaet, jordvern, dyrevern og menneskeverd. Bjørn Halvard meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne fordi det var det eneste partiet som tok klima- og miljøsaken på alvor. Skal vi ha en jordklode gi videre til fremtidige generasjoner må vi ta klimakrisen alvorlig nå! Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Marie 5. Marie Hernes Rød (42)

5. MARIE HERNES RØD
Marie har Master i Politikk og Økonomi og har arbeidserfaring blant annet fra en norsk utenriksstasjon og fra organisasjons- og bistandsarbeid i utlandet. Etter mange år i Oslo har Marie flyttet med familien sin til Tønsberg og er nå småbarnsmor. Marie er opptatt av at alle skal ha tilgang på ren natur, at byene skal være mangfoldige og fylt med et rikt kulturliv, at barna skal ha det godt i barnehage og skole, og ikke minst at vi sørger for at også de i fremtiden har en levelig klode å bo på.

Tønsberg MDGs valgliste 2019:

1) Kjell Anders Lier

2) Nina Brodahl

3) Ulf Lund Halvorsen

4) Bjørn Halvard Berget

5) Marie Hernes Rød

6) Omar Garcia Perez

7) Odd Erik Helgesen

8) Julie Estdahl Stuestøl

9) Ingvill Kristine Skau Jensen

10) Anne Line Nilsson

11) Johan Ludvig Fuglår

12) Cathrin Margit Sonnleitner

13) Roar Lefsaker

14) Eivind Njerve Luthen

15) Benjamin Myklebust Rød

16) Stein B. Holan

17) Pål Christian Mørken

18) Markus A. Stuestøl

19) Trond Isaksen Bolsø

20) Terje Jensen

21) Alek Brodahl

22) Tonje Bjørnedahl

23) Terje Olsen