Fotocredit:

Bli kjent med våre toppkandidater

Snart er det lokalvalg! Tønsberg MDG stiller liste med både erfarne og nye kandidater fra hele kommunen. Sammen vil vi jobbe for et medmenneskelig Tønsbergsamfunn i økologisk balanse. En kommune der det er godt å bo – for alle, for alltid!

 

Julie Estdahl Stuestøl

Julie er gruppeleder for Tønsberg MDGs kommunestyregruppe og leder Utvalg for miljø, teknikk og næring. Hun bor på Ringshaug med mann og to barn, er utdannet kriminolog, og jobber med analyse og utredning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det var klimakrisen som førte Julie inn i politikken, og hun vil jobbe for å gjøre det enklere for Tønsbergs innbyggere å velge de mest klima- og miljøvennlige alternativene i hverdagen. I tillegg til å redde fremtiden for barna våre, brenner Julie for å sikre barn en god oppvekst her og nå. Gjennom nok tid og rom til fri lek, nok trygge voksenpersoner i barnehage og skole, trafikksikre skoleveier og naturopplevelser i nærmiljøet.

 

Roar Lefsaker

Roar er fast representant i kommunestyret og medlem av Utvalg for kultur, idrett og folkehelse. Han har utdanning og erfaring fra landbruk, kommunikasjon og pedagogikk. Og driver i dag Holt Gård sammen med flere. En småskala økologisk gård med hagebruk, husdyr, videreforedling, cafe, gårdsbesøk med mer. Levende jord, mangfold, handle lokalt og tenke globalt er stikkord for Roars engasjement. Han ønsker at grøntsektoren i kommunen kan gå over til mer økologisk og mangfoldig drift. Og har en visjon om at alle barn skal få et nært forhold til jord og mat. Alle barnehager og skoler i Tønsberg kommune bør etablere skolehage i skolegården, eller i nærheten av skolen hvor læring, erfaring og høsting kan foregå. Fra hånd til munn og jord til bord.Sosial «bærekraft»  ved at alle skal ha en lønn eller trygd å leve av er også viktig for Roar.

 

Benjamin Myklebust Rød

Benjamin Myklebust Rød bor på Råel med kone og to barn. Han har en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig utdanning og er elektroingeniør. Han jobber som klimarådgiver i Horten kommune, og har fra 2022 sittet i Utvalg for miljø, teknikk og næring. Benjamin er opptatt av bærekraftig utvikling for en levende og hyggelig by som prioriterer gående og syklende. Han er opptatt av trygg og sunn mat som tar vare på både de som spiser maten, de som produserer den, og jorda den dyrkes i.

 

Torsten Starkloff

Torsten Starkloff bor i Tønsberg med kone og to barn. Han har en master i geoøkologi, doktorgrad i hydrologi og jobber med flom- og skredsikring i Norges vassdrag og energidirektoratet (NVE). Torsten er opptatt av at vi tar bedre ansvar for handlingene våre som påvirker miljø og klima, slik at kan få et mer bærekraftig samfunn både for dagens og fremtidige generasjoner.

Hele valglista finner du her.