Politikk, penger og rullegardin

Tønsberg Blad har i den senere tiden brakt til torgs en rekke deprimerende nyheter angående Tønsberg kommunes mildt sagt dårlige økonomiske situasjon og følgende av denne. Jeg vil oppfordre innbyggerne i vår kommune om å trekke pusten og se det hele litt på avstand, eller det store bildet, som ofte mangler i dagens tabloide medier

Tønsberg kommune har i dag en gjeld (til hvem?) på svimlende 2,2 milliarder kroner. Hvordan er dette egentlig mulig? Må man belåne seg til slike absurde beløp må noe være grunnleggende feil, men dette er trolig en konsekvens av politisk populisme der det gjelder å gjennomføre kostbart valgflesk uten egentlig å ha dekning for det. At det politiske flertall her i byen ser ut til å ha bruk for øyeblikkelig hjelp av TV programmet ”Luksusfellen” , ser ikke ut til å bekymre den vanlige velger nevneverdig. Det burde det.                                                                                                                                                                             Det er nemlig den jevne innbygger som får føle konsekvensene av politikernes overforbruk. Rådmannen varsler kutt i skole, omsorg, hjemmehjelp, drift og vedlikehold og foreslår nå å selge kommunal eiendom for å hjelpe den skakkjørte økonomien. Dette kan jo alle se er en meget kortsiktig løsning som ikke tar tak i de grunnleggende strukturelle problemene. Det er tydelig at rådmannen er desperat etter å komme i balanse for å unngå å komme under administrasjon av fylkesmannen. Det er en forståelig frykt men salg av kommunal eiendom for å finansiere drift av kommunen er alt annet en fremtidsrettet. Man kan ikke drifte en kommune som om det var et børsnotert selskap.

Jeg vil ta ett eksempel på hvor virkelighetsfjernt det hele er ved å peke på vedtaket om nytt rådhus. Her vil altså en kommune i milliardgjeld bygge nytt flott rådhus for ”det må vi jo ha”. Et signalbygg i kommunen, må vite. Her skal hele landet se at Tønsberg er en kommune med stil. Det forrige rådhuset ble bygget på 60- tallet, altså for ca 50 år siden. Er det meningen at rådhus skal byttes ut med så korte intervaller? Sier dette noe om dagens ”bruk og kast” samfunn i stor skala? At dagens rådhus ikke tilfredstiler alle dagens enorme krav til alle mulige kriterier kan så være, men det eneste riktige i dagens situasjon må være å belage seg på at rådhuset blir der det er i all overskuelig fremtid. Bygget må selvfølgelig vedlikeholdes, det trenger faktisk et helt nytt bygg også etter få år. At kommunen heller ikke ser på muligheten til å se på miljøvennlige løsninger når de bygger nytt eller rehabiliterer er også en skuffelse, det viser at kommunetoppene fremdeles ikke vil ta morgendagens utfordringer inn over seg i stor nok grad. Det virker dessverre som om rullegardinen er dratt helt ned i kommunestyret når det kommer til å tenke økonomisk og økologisk bærekraftig.

Man gjør seg også sine tanke om Tønsberg Blads leder, der man indirekte skylder på Hellas for Tønsberg sin skakkjørte økonomi. Det blir jo bare absurd. At kommunen velger å plassere penger i diverse fond og obligasjoner/akjser er uklokt og det bare kort tid etter Terra skandalen som rystet landet. Kommuner bør per definisjon ikke få lov til å spekulere med sparepengene våre når vi ser hvor ustabilt markedet er. Dagens finansielle system er ikke levedyktig, men det er en annen historie.

Det er sikkert mange som vil finne mine uttalelser urimelig krasse og unyanserte. Min intensjon er å få folk til å se litt bak nyhetene. Det er mitt ønske at store politiske beslutninger blir tatt med tanke på fremtiden. Vil man bygge nytt, må man tenke på miljøet i dag og i morgen f.eks med å ha vegetasjon på taket, større fokus på brukerne av bygget i henhold til inneklima ved å benytte materialer som puster og ikke forurenser, energiforsyning med solceller og jordvarme og en arkitektonisk utforming som passer inn i miljøet.  Rehabilitering av bygg er nesten alltid mer miljøvennlig og rimeligere enn å bygge nytt.

Tønsberg trenger en ny politikk der realitetene blir belyst og tatt konsekvensen av før man faller over stupet. En politikk der morgendagens utfordringer blir satt på dagsorden i dag og der hensynet til befolkningen kommer før prestisjetunge prosjekter som kun gavner politikerne og setter økonomien over styr. Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg vil i fremtiden sette fokus på et system som ikke er bærekraftig og komme med et reelt alternativ, til det beste for alle, i dag og i tidene som kommer.

 

Kjell Anders Lier

Talsmann for Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg

.