MDG får plass i mange utvalg!

Posisjonens fordeling i utvalgene blir som følger:

Ordfører: H
Varaordfører: Frp
Formannskap (FORM): leder: H (ordfører), nestleder: Frp (varaordf.), H: 2, Frp: 2, KrF: 1, MDG: 1

Utvalg for oppvekst og opplæring (UOO): leder: H, nestleder: Frp, H: 3, Frp: 1, KrF: 1, MDG: 1

Utvalg for helse og omsorg (UHO) leder: H, nestleder: Frp, H: 3, Frp: 2, MDG: 1

Utvalg for Kultur, idrett og folkehelse (UKIF): leder: MDG, nestl.: H, H:3, Frp:1, KrF:1, MDG:1

Utvalg for bygg og arealplan (UBA): leder: KrF, nestleder: MDG, H: 1, Frp: 1, KrF: 1, MDG: 1

Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling (UNS): leder: Frp, nl: MDG, H:2, Frp:2, KrF:1, MDG:1

Kontrollutvalget: H: 1, Frp: 1, KrF: 1

september 25, 2015