Hele samarbeidsavtalen

oktober 9, 2015

Her finner du hele samarbeidsavtalen vi har inngått med Høyre, Frp, og Krf.  Samarbeidsavtalen består av tre deler, Miljøplattform, Politisk plattform og mandatfordeling.  Partiene er enige om å fordele mandater, og å samarbeide om alt som står i Miljøplattformen og den politiske plattformen. Ellers står partiene fritt til å stemme som de ønsker fra sak til sak.  Det betyr  for eksempel, at selvom det ikke står noe om det i avtalen så kan Miljøpartiet stemme for Grønn asylpolitikk, og arbeide for kollektivfelt på innfartsveiene til Tønsberg.

Miljøplattform

Politisk plattform

Utvalgssamarbeid