Åpent inspirasjonsmøte med Rasmus Hansson

2. februar kl. 18.00-21.00

Villa Møllebakken i Tønsberg

Tema:
1) Isbjørn og artsmangfold
2) Vanskelige spørsmål fra fylkesprogrammet stilles til Rasmus. Har han gode svar?