Åpent Debattmøte – VannMetro

Torsdag 12. februar  kl 17.30 på bilblioteket i Tønsberg.

Er elvemetroen i Fredrikstad et eksempel til etterfølgelse for Tønsberg? I såfall, hvilke stoppesteder bør fergeløsningen ha? Hvor ofte bør fergene gå?  -MDG vil ha din mening, kom på detbatt!