Lene Lauritsen Kjølner

1. Kandidat, Forfatter

Lene er opptatt av kultur- og landbrukspolitikk, særlig jordvern, vern av kystsonen og økologisk landbruk. Lene har tidligere utdanning og jobb innen reiseliv i tillegg til lang fartstid som oversetter på tv, hun jobber i dag som forfatter.