Kjell Anders Lier

3. Kandidat, Gartner

Kjell har vært leder for lokallaget siden 2011. Han er gartner av yrke. Kjell er opptatt av bl.a. bærekraftig byutvikling, natur – og artsmangfold, og dyrevelferd.