Styret i Tønsberg 2017-2018

mars 1, 2017

Følgende styre ble valgt på årsmøtet til Tønsberg MDG 13. februar 2017:

Talsperson: Marie Hernes Rød

Talsperson: Kjell Anders Lier

Epost: kjellalier@gmail.com Telefon: 47 36 04 66
Kjell har vært leder for lokallaget siden 2011. Han er gartner av yrke med spesialisering i historiske grøntanlegg. Kjell er opptatt av bl.a. bærekraftig byutvikling, natur – og artsmangfold, og dyrevelferd.

Styremedlem: Vilde Røsok Bojang
Epost: vildebojang(at)hotmail(dot)com Telefon: 454 89 442
Vilde ble medlem av MDG i Oslo i 2013 og flyttet siden til Tønsberg i 2014. Her er hun
blant annet engasjert i valgkampkomitéen. Hun er opptatt av å skape bærekraftig kultur
og hvordan barns oppvekstsvilkår og samvær på tvers av generasjoner fremmer grønn
tankegang videre i livet.
Vilde arrangerer månedlige familietreff/dialogmøter under navnet «Boller, barn og
bærekraft» og jobber til daglig som reiserådgiver for forretningsreisende.

Styremedlem: Pål Mørken

Styremedlem: Anne Line Nilsson